Arbeidszaken

Wij adviseren werkgevers, werknemers, ondernemingsraden en statutair bestuurders met praktijkgerichte expertise. Deze komt goed tot zijn recht bij reorganisaties, fusies en overnames, medezeggenschaps- en CAO-vraagstukken, arbeidsovereenkomst, (collectieve) ontslagzaken en convenanten met de ondernemingsraad.

Werkgebieden

 • Arbeidscontracten
 • Oproepcontracten
 • Detachering
 • Concurrentiebeding
 • Arbeidsgeschillen
 • Ontslag en ontbinding
 • CAO’s
 • Medezeggenschap
 • Ondernemingsraad
 • Reorganisatie en sociaal plan
 • Afvloeiingsregelingen
 • “Gouden handdruk”