Vastgoed, Huur en Onteigening

Wij verlenen deskundige rechtsbijstand in alle zaken die verband houden met onroerend goed.

Werkgebieden

  • Huur van woningen, kantoor- en bedrijfsgebouwen
  • Aankoop, verkoop, hypotheek
  • Bouw, verbouw, aannemingscontracten
  • Bestemmingsplannen, vergunningen
  • Erfdienstbaarheden, burenrecht
  • Ontruiming
  • Onteigening, schadeloosstelling
  • Arbitrageprocedures
  • Planschade, nadeelcompensatie
  • Erfpacht