mr. Janhein Berkvens

Tel: 020 67 65 195
E-mail: berkvens@jonkerabeln.nl

Specialisaties

  • Schadeloosstelling bij onteigening
  • Schadeloosstelling bij wijziging van bestemmingsplannen
  • Ondernemingszaken
  • Overnames
  • Commerciële contracten

Werkervaring

Janhein Berkvens heeft zich aanvankelijk geconcentreerd op de ondernemings- en onroerend-goedpraktijk voor Nederlandse en Engelse cliënten. Hij was, met een onderbreking, advocaat op Curaçao van 1977 tot 1988. Aldaar onderhield hij een breed georiënteerde advies- en procespraktijk. Na terugkeer in Nederland heeft hij de ondernemings- en onroerend-goedpraktijk hervat en heeft hij zich vervolgens gespecialiseerd in het huurrecht en het onteigeningsrecht.

Bijzonderheden

Was rechter-plaatsvervanger in de Onteigeningskamers van de Rechtbanken Arnhem en Den Haag. Is veelvuldig voorzitter van deskundigencommissies op het gebied van onteigeningen en planschades. Actief lid van de Vereniging van Onteigenings-Advocaten, de Vereniging voor Onteigeningsrecht en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten. Hij is ingeschreven als deskundige in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. Hij is docent onteigeningen bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging. Onderhoudt internationale contacten in het netwerk Legalink.ch. Spreekt Engels, Duits en Frans, en leest Spaans en Russisch.