mr. Jan Willem Bitter

Tel: 06 2062 7835
E-mail: bitter@jonkerabeln.nl

Specialisaties:

  • Arbitrage
  • Handelskoop
  • Energie
  • Distributie, agentuur
  • Internationale handel

Jan Willem Bitter is advocaat sinds 1983. In zijn praktijk, die breed en internationaal is, legt hij zich met name toe op het contractenrecht in brede zin, het Nederlands procesrecht, het kooprecht, het energierecht, distributie- en agentuurrecht en het arbitragerecht. Hij treedt geregeld op als arbiter in handels- en ondernemingsgeschillen volgens de reglementen van het NAI en de ICC. Hij procedeert met name over aspecten (internationaal) (handels)kooprecht en over de tenuitvoerlegging en vernietiging van arbitrale vonnissen. Hij schrijft en spreekt Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.

Hij is lid van de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA), van de Dutch Arbitration Association (DAA), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (KNVIR), de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NEVER), de Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana (AIGLI) en van de ICC werkgroep Commercial Law and Practice.

Jan Willem doceert en publiceert over onderwerpen van internationaal kooprecht en arbitrage, onder meer in het kader van de Grotius opleiding Internationaal Contractenrecht en van de cursus Privaatrechtelijk Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht ('IBR').