Welkom bij Jonker Abeln

Bij Jonker Abeln vinden ondernemers de advocatenbijstand die zij nodig hebben in civiele zaken. Zowel bij het opzetten van transacties als bij het omgaan met conflicten kunt u bouwen op onze grote ervaring en deskundigheid. Het kantoor van Jonker Abeln Advocaten heeft in 80 jaar een goede naam opgebouwd door onvoorwaardelijke toewijding aan het belang van de cliënten. Diezelfde toewijding vindt u bij mr. Offerhaus die thans het kantoor voortzet. Ook hij heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in onderhandelingen en in procederen, zodat hij gefundeerd kan adviseren.

Wij gaan oplossingsgericht te werk en maken voor u een heldere afweging van mogelijke baten en kosten. Wij aarzelen niet om te procederen als uw belang dat vereist, maar ook niet om de negatieve kanten van uw zaak te belichten. Uiteindelijk gaat het erom hoe de optimale oplossing er voor u uitziet. Wij zijn pas tevreden als u tevreden bent!