Rechtsgebieden

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van Nederlandse en internationale ondernemingszaken, aansprakelijkheid en verzekering, vastgoed, huur en onteigening, procederen en arbitrage. Door onze diepgaande proceservaring op al deze gebieden zijn wij in staat, u te adviseren hoe conflicten te vermijden zijn, en als er eenmaal een conflict is, hoe dit het best kan worden opgelost.

Onze vaardigheid in grensoverschrijdende probleemoplossing komt ook van pas bij ingewikkelde vragen over intellectuele eigendom, (her)financiering, erfenissen, trustzaken en belastingkwesties. Dan maken wij gebruik van onze contacten met de juiste binnen- en buitenlandse experts, voor een optimale dienstverlening.