Ondernemingszaken

Wij zijn vertrouwd met een breed scala van zakelijke contracten, zowel nationaal als internationaal, en met alle vormen van samenwerking, vennootschap en deelneming.

Werkgebieden

 • Agentuur
 • Distributie
 • Internationale handel
 • Algemene voorwaarden
 • Eigendomsvoorbehoud en zekerheden
 • Niet-nakoming en schadevergoeding
 • Onderhandeling
 • Incasso
 • Overname, fusie en deelneming
 • Vennootschappen; aandeelhoudersovereenkomsten
 • Joint Ventures, maatschappen
 • Behoud van zeggenschap
 • Bestuursaansprakelijkheid
 • Activa & passiva-transacties
 • Splitsingen
 • Europees mededingingsrecht