mr. Janhein Berkvens, Onteigeningsdeskundige

Tel: 020 67 65 195
E-mail: berkvens@jonkerabeln.nl

Specialisaties

  • Schadeloosstelling bij onteigening
  • Schadeloosstelling bij wijziging van bestemmingsplannen
  • Ondernemingszaken
  • Overnames
  • Commerciële contracten

Werkervaring

Janhein Berkvens heeft zich aanvankelijk geconcentreerd op de ondernemings- en onroerend-goedpraktijk voor Nederlandse en Engelse cliënten. Hij was, met een onderbreking, advocaat op Curaçao van 1977 tot 1988. Aldaar onderhield hij een breed georiënteerde advies- en procespraktijk. Na terugkeer in Nederland heeft hij de ondernemings- en onroerend-goedpraktijk hervat en heeft hij zich vervolgens gespecialiseerd in het huurrecht en het onteigeningsrecht.

Bijzonderheden

Was rechter-plaatsvervanger in de Onteigeningskamers van de Rechtbanken Arnhem en Den Haag. Is veelvuldig voorzitter van deskundigencommissies op het gebied van onteigeningen en planschades. Actief lid van de Vereniging van Onteigenings-Advocaten, de Vereniging voor Onteigeningsrecht en de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten. Hij is docent onteigeningen bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging. Onderhoudt internationale contacten in het netwerk Legalink.ch. Spreekt Engels, Duits en Frans, en leest Spaans en Russisch.