mr. Rutger Jonker, Adviseur

Tel: 020 67 65 195
E-mail: jonker@jonkerabeln.nl

Specialisaties

  • Familiezaken
  • Ondernemingszaken
  • Arbeidszaken
  • Aansprakelijkheid, met name bij sport
  • Procesrecht

Werkervaring

Rutger Jonker is in 1971 een technische studie aan de Technische Universiteit te Delft begonnen en heeft deze in 1973 afgebroken. Vervolgens is hij in 1973 rechten aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam gaan studeren en heeft hij zich in 1978 als advocaat in Amsterdam gevestigd. Als zodanig heeft hij een cliëntenkring in midden- en kleinbedrijf en particulieren. Hij spreekt Engels, Duits en Frans.

Bijzonderheden

Rutger Jonker heeft een aantal functies in balieverband vervuld. Hij was bestuurslid van de Jonge Balie en lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast is hij lid van de Geschillencommissie Advocatuur. Hij vervult/vervulde daarnaast diverse bestuursfuncties in het sportieve verenigingsleven en diverse schoolbesturen. Zijn belangstelling gaat daarnaast uit naar het beklimmen en wandelen in de bergen.